Förhandlarutbildning 
Målgrupp
Förtroendevalda som har till uppdrag att förhandla med arbetsgivaren.

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper om den fackliga organisationen. Som du får i kursen
Vald på jobbet. Det underlättar och är en stor fördel att ha gått Lagar i arbetslivet

Innehåll: 
Utformning av förhandlings framställan och förhandlingsprotokoll. Uppträdande & beteende i samband med förhandlingar. Förhandlingsordning och tidsgränser vid olika tvister,

Ekonomi
Ledigt med förlorad arbetsförtjänst enligt FML §7: IF Metall betalar resekostnader.